revingekyrka

Välkommen till Revingeby

Revingeby är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Revinge socken i Skåne. Revingeby ligger vid det militära övningsområdet Revingehed precis vid gränsen till Eslövs kommun. Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus, men även hyresrätter inom Lunds kommuns kommunala fastighetsbolag (LKF). I Revingeby finns även Revinge kyrka, Revinge skola och Reveljens förskola. De största arbetsgivarna är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap […]

Continue Reading 0

Öppet hus på Revinge skola

Vår lilla familjära F-3-skolan i Revinge håller öppet hus 2 Oktober kl 14-18. Alla är hjärtligt välkomna att träffa elever, personal och föräldrar och se hur den vackra skolan från 1898 fungerar idag.  Revinge skola är en liten och intim skola med i dagsläget endast 38 elever i klass F-3. Vi upplever att detta ger […]

Continue Reading 0
MSB

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE 3 DECEMBER, KL. 19.00

MSB, tillsammans med styrelsen i byföreningen, bjuder in boende i Revingeby till ett informationsmöte med anledning av uppförandet av det temporära boendet på MSB Revinges fotbollsplan. Till detta möte har myndigheten även bjudit in berörda aktörer som Migrationsverket, Lunds kommun, Malmö stad, Södra Skånska regementet P7 och Polisen. Syftet med mötet är att informera om […]

Continue Reading 0

Rektorn för revinge skola informerar

Lund 16 november 2016 Arbetet med säkerhetsfrågorna involverar flera myndigheter, som exempelvis polisen, Migrationsverket, SÄPO och myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. MSB är den myndighet som ansvarar för att sätta upp tältboendet i Revinge. Revinge skola, liksom kommunen centralt, gör regelbundet riskanalyser kring sådant som kan få konsekvenser för medborgarna i Lunds kommun.  Vi […]

Continue Reading 0
MSB

Information till boende i Revinge om boendet för ensamkommande flyktingbarn v.47

MSB Revinge fortsätter att tillhandahålla boende för upp till femtiotal ensamkommande flyktingbarn.  Boendet, som har varit igång i några veckor, har blivit ett naturligt inslag i vår verksamhet. Vi vill därför ta tillfället i akt och återkoppla med information och senaste nytt kring boendet. Sedan informationsmötet i oktober för Revingeby har Polisen varit i Revinge […]

Continue Reading 0
Directory powered by Business Directory Plugin