Byföreningen

Midsommar

Revingeby byförening anordnar midsommar- och valborgsfirande samt andra tillställningar och företräder byns intressen gentemot Lunds kommun och andra externa parter. Byföreningen ger ut Revingenytt, ett nyhetsblad till byns invånare.

Byföreningens historik

Anledningen till att byföreningen startades 18/11 1976 som “Föräldraföreningen i Revingeby” var att barnen i Revinge skulle ha omsorg här i byn och ingen annanstans. Det ansåg Lars Andersson som tog initiativ till bildandet. Föreningens ändamål var att tillvarata barnens i Revingebys intressen.

Directory powered by Business Directory Plugin