Skrifter om Revinge

Skrifter publicerade av Revinge byförenings kultur- och hembygdsgrupp:

Nr Titel Notering Pris
1 Revinges historia Av Malte Persson. Läs PDF 0
2 Revinge skola 1898-1998 Fåtal ex kvar 40:-
3 Revinge i konsten Katalog med text och bild
från utställningen 27-28 mars 1999
10:-
4 Revingefältet – djur och natur Slutsåld
5 Revinge på kartan 1765-2002 Slutsåld
6 Känt och okänt folk i Revinge Slutsåld
7 Dagligt liv i Revinge –
en vandring i rum och tid
80:-
8 Gårdar och hus i Revinge socken.
Förr och nu – i text och bild.
100:-

Kan köpas hos Annika Rodman, Klockarelyckan 8, Revingeby, 247 41 Södra Sandby; (annikarodman@hotmail.com)

gardar

Directory powered by Business Directory Plugin