Styrelse

byadagaen

Ordförande:

Yrsa Franzén Görnerup

Sekreterare:

Jens Petterson

Kassör:

Nils Albertsen

Ledamot:

Hans Loo

Ledamot:

 

Arbetsgrupp Barnomsorg ,Skola och Fritidsfrågor           

Karin Fröjd (sammankallande, styrelseledamot)

Staffan Haglind

Åsa Karlström

Anna Åberg

Filip Skarp

Beatrice Skarp

 Arbetsgrupp Kultur och Hembygd

Annika Rodman (sammankallande; styrelseledamot)

Conrad Hansson

Rutger Stenudd Kristersson

Anita Ekelin

Ebon Forsberg

Arbetsgrupp Grannsamverkan 

Toni Forsberg (sammankallande o styrelseledamot)

 

Directory powered by Business Directory Plugin