Styrelse

byadagaen

Ordförande:

Andreas Silverberg

Sekreterare:

Bodil Brandoné

Kassör:

Karin Fröjd

Ledamot:

Hans Loo

Annika Rodman

Linn Nilsson

Toni Forsberg

Arbetsgrupp Barnomsorg ,Skola och Fritidsfrågor           

Karin Fröjd (sammankallande, styrelseledamot)

Staffan Haglind

Åsa Karlström

Anna Åberg

Filip Skarp

Beatrice Skarp

 Arbetsgrupp Kultur och Hembygd

Annika Rodman (sammankallande; styrelseledamot)

Conrad Hansson

Rutger Stenudd Kristersson

Anita Ekelin

Ebon Forsberg

Arbetsgrupp Grannsamverkan 

Toni Forsberg (sammankallande o styrelseledamot)

 

Directory powered by Business Directory Plugin