Bygglov för tältläger åt flyktingar i Revinge

– Bygglovet innebär i sig inte att man kan flytta in i dag, för det behövs startbesked och slutbesked också. Man måste visa att man klara de rent tekniska lösningarna, exakt var tälten ska stå och var infartsvägen ska ligga och så vidare. Slutbesked är att visa att man genomfört det man sagt, säger Björn Abelson (S).644x429(ByWidth_CutTopBottom_Transparent_True_False_Undefined)

Han fäster ingen vikt vid de invändningar som kommit från grannar. Oro är inte skäl nog för ett nej till bygglov.

– Det tillfälliga bygglovet är beviljat till den sista maj 2016 och det finns möjlighet till förlängning. Vi ser det som positivt även om det kom in 13 invändingar från grannar. Grundstämningen från Revingeborna har varit positiv vid de möten vi haft.

Björn Abelson (S) tror att beslutet kommer att överklagas.

– Om det kommer till överklagande är det länsstyrelsen och det normala i sådana fall är att verksamheten får fortsätta när det gått igång. Beslut kan inhiberas och stoppas men det hade förvånat mig här.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har väntat på beskedet, men enligt Björn Abelson har kommunen arbetat så snabbt man kan.

– Det tar tid att höra grannar, miljöförvaltning och räddningstjänst. Grannarna har en möjlighet att tycka till, säger Björn Abelson (S).

http://www.sydsvenskan.se/lund/bygglov-for-talt-at-flyktingar-beviljat/

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin