Archive | Första sidan

Öppet hus på Revinge skola

Vår lilla familjära F-3-skolan i Revinge håller öppet hus 2 Oktober kl 14-18. Alla är hjärtligt välkomna att träffa elever, personal och föräldrar och se hur den vackra skolan från 1898 fungerar idag.  Revinge skola är en liten och intim skola med i dagsläget endast 38 elever i klass F-3. Vi upplever att detta ger […]

Continue Reading 0
revingekyrka

Välkommen till Revingeby

Revingeby är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Revinge socken i Skåne. Revingeby ligger vid det militära övningsområdet Revingehed precis vid gränsen till Eslövs kommun. Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus, men även hyresrätter inom Lunds kommuns kommunala fastighetsbolag (LKF). I Revingeby finns även Revinge kyrka, Revinge skola och Reveljens förskola. De största arbetsgivarna är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap […]

Continue Reading 0
Directory powered by Business Directory Plugin