Historia

Ur boken om Revinges historia av Malte Persson

Revinge är en gammal by, därom råder inget tvivel. Låt oss gå tillbaka lite i tiden, t.ex. slutet av 1100-talet. Redan då hjälptes församlingsborna åt med hästar att asa stora stenar från åkrar till gamla byn för att bygga en kyrka. Före mitten av 800-talet hade svenskarna ingen religion utan var vildar. Men så kom en fransk apostel – Ansgar – och förklarade katolicismen. Läran spred sig som en löpeld. Folket blev mycket religiösa. Den äldsta stenkyrkan ligger i Dalby, färdigbyggd 1060.

Sedan började den danske kungen Knut den Helige 1085 att ordna om en domkyrka i Lund. Invigningen blev inte förrän 1145. Församlingsbor i Skåne fick hjälpas åt att köra eller med hästar forsla sten från Höörs-trakten och till Lund, troligast utan ersättning. Men nog kostade att bygga denna stora byggnad. Kungen  tog då ett femtiotal gårdar i Staffanstorp och Mölleberga­trakten och som blev domkyrkans egendom, men inte nog med detta, utan efter vad jag läst tog han fyra gårdar på Själland. Detta retade danskarna, för visserligen hörde Skåne, Blekinge, Halland och Bohuslän till Danmark, men de ansåg att de hade inte med Lunds domkyrka att göra. De danska bönderna jagade kungen. Han flydde men bönderna efter. Till Fyen kom bönderna och fick tag i honom. Han blev mördad år 1086. Andra människor fick ta hand om byggandet.

Vi fortsätter nu på Revinge kyrka. Som tidigare nämnts började församlings­borna redan på slutet av 1100-talet att bygga, men kyrkan blev inte färdig och invigd förrän en god bit in på 1200-talet. Vem har byggt kyrkan? Jag frågade en gång en mycket kunnig man om detta. Det är nog Mårten kyrkbyggare, för han var den skickligaste på den tiden att bygga kyrkor. Jag fick tag i en bok om just Mårten kyrkbyggare och vad han byggt. Många kyrkor var det i vår närhet, men Revinge var inte nämnt. Men eftersom han har byggt i närheten gör  vi ett löst antagande att han har rådfrågats om detta svåra arbete.

Byggde man hela kyrkan på en gång?  Nej. Kor och mittskepp var det första. Torn blev inte vanligt förrän långt in på 1300-talet. År 1536 var reformationen i Danmark (vi voro danskar till 1658). Den ena söndagen predikade prästen den katolska läran, nästa söndag den protestantiska. Här var nog lite kiv bland alla. De gamla katolikerna ville inte släppa sin tro.

Omkring 1600-talets början byggdes vapenhus i vårt land. Jag ställde frågan på ett stiftsting varför det hette vapenhus. Prästerna var eniga om att till en början förvarade man vapen där. Men när vi kom till varför man hade vapen med sig till kyrkan, då gick meningarna isär. Norrlänningarna påstodo att det hette vapenhus även däruppe. Namnet talar sitt språk.

I Revinge har predikstol och orgel kommit till långt efter reformationen. Predikstolen blev i viss mån övermålad på 1870-talet med en brun ful färg. Konservator Svensson från Göteborg lutade bort den fula färgen på 1950-talet och fick fram de gamla färgerna. Revinge syförening bekostade detta fina arbete.

År 1949 gjordes en stor renovering. De gamla järnfönstren byttes ut mot mindre mycket vackra ekfönster. Nya golv och bänkar, eluppvärmning, altrarringen omklädd; allt detta gick endast till 25.000:- All målning gick på 3.000:- Några år efter reparationen inköptes en ny dansk orgel för omkring 20.000:- Den var av mindre god kvalité.

I början på 1990-talet gjordes en stor reparation . Den gamla orgeln byttes ut mot en mycket dyrbar sådan. Orgeln blev flyttad ner i kyrkan. All målning som var uppslitet gjordes om i fina färger.  En stor del av kostnaden gick till undersökningar om där fanns gamla målningar i taket. En mindre bild fanns i valvet. Det som gläder mej mest av den dyra reparationen är att västra sidan av tornet håller färgen så fint. Den har allt vad jag vet varit grådaskig.

Läs hela boken. Maltes historia slutlig (PDF)


Directory powered by Business Directory Plugin