Inbjudan till informationsmöte på MSB

INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE 29 OKTOBER, KL. 19.00

MSBMSB, tillsammans med styrelsen i byföreningen, bjuder in boende i Revingeby till ett informationsmöte med anledning av det planerade tillfälliga tältboendet i Revinge. Till detta möte har myndigheten även bjudit in berörda aktörer som Migrationsverket, Lunds kommun och Södra Skånska regementet P7.

Syftet med mötet är att informera om det planerade tillfälliga tältboendet, MSB:s övriga arbete med anledning av flyktingsituationen, samt svara på frågor från er bybor.

Plats: MSB:s aula (vi möter upp mötesdeltagare utanför huvudbyggnaden kl. 18.50 och går till aulan i samlad grupp).

Dag och tid: 29 oktober, kl. 19.00 (mötet planeras pågå till 20.30).

Vi bjuder på fika.

Välkomna!
Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till:

Noomi Egan, kommunikatör,
MSB Revinge: noomi.egan@msb.se
010-240 35 45.
Om du vill läsa mer om MSB:s arbete med flyktingsituationen kan du göra det här:

https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Flyktingsituationen/
Med vänlig hälsning
Lena Gartmark
Verksamhetschef
MSB Revinge

Inbjudan som PDF

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin