INBJUDAN TILL INFORMATIONSMÖTE 3 DECEMBER, KL. 19.00

MSBMSB, tillsammans med styrelsen i byföreningen, bjuder in boende i Revingeby till ett informationsmöte med anledning av uppförandet av det temporära boendet på MSB Revinges fotbollsplan. Till detta möte har myndigheten även bjudit in berörda aktörer som Migrationsverket, Lunds kommun, Malmö stad, Södra Skånska regementet P7 och Polisen.

Syftet med mötet är att informera om det temporära boendet, MSB:s övriga arbete med anledning av flyktingsituationen, samt svara på frågor från er bybor.

Plats: MSB:s aula (vi möter upp mötesdeltagare utanför huvudbyggnaden kl. 18.50 och går till aulan i samlad grupp).

Dag och tid: 3 december, kl. 19.00 (mötet planeras pågå till 20.30).

Vi bjuder på fika.

Välkomna!

Om du har frågor eller funderingar får du gärna höra av dig till Noomi Egan, kommunikatör, MSB Revinge: noomi.egan@msb.se /010-240 35 45.

Om du vill läsa mer om MSB:s arbete med flyktingsituationen kan du göra det här: https://www.msb.se/sv/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Flyktingsituationen/

Med vänlig hälsning,

Lena Gartmark

Verksamhetschef

MSB Revinge

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin