Information till boende i Revinge från MSB, v.42

MSB

 

 

 

 

MSB Revinge fortsätter att tillhandahålla boende för upp emot ett femtiotal ensamkommande flyktingbarn.  Alla myndigheter har fått en tydlig riktning från regeringen om att hjälpa till, och vi är väldigt glada att vi får denna möjlighet.

Personal från Malmö stad ansvarar för boendet och bor i Revinge under tiden boendet pågår. De ensamkommande flyktingbarnen är i åldrarna 15-18 år. Under sin vistelse i Revinge promenerar de bland annat i närområdet samt nyttjar fotbollsplan och volleybollplan. De äter också i MSB Revinges restaurang.

Boendet på Revinge är ett sk transit-boende. Det betyder att barnen bara är här en kort tid i avvaktan på placering i annan kommun.

I nuläget vet vi inte hur länge MSB Revinge kommer att erbjuda boende, det beror på hur många ensamkommande flyktingbarn som anländer till Malmö och Sverige.

Om ni har frågor eller funderingar kring MSB Revinges förändrade verksamhet får ni gärna höra av er till Noomi Egan, kommunikatör, MSB Revinge: noomi.egan@msb.se /010-240 35 45.

Om ni vill läsa mer om Malmö stads arbete med ensamkommande flyktingbarn kan ni göra det här: http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-09-10-Med-anledning-av-flyktingsituationen-i-Malmo.html

Om ni vill läsa mer om MSB:s arbete med flyktingsituationen kan ni göra det här: https://www.msb.se/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Flyktingsituationen-2015/

Med vänlig hälsning,

Lena Gartmark

Verksamhetschef

MSB Revinge

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin