Information till boende i Revinge om boendet för ensamkommande flyktingbarn v.47

MSBMSB Revinge fortsätter att tillhandahålla boende för upp till femtiotal ensamkommande flyktingbarn.  Boendet, som har varit igång i några veckor, har blivit ett naturligt inslag i vår verksamhet.

Vi vill därför ta tillfället i akt och återkoppla med information och senaste nytt kring boendet.

  • Sedan informationsmötet i oktober för Revingeby har Polisen varit i Revinge och genomfört en trafikutbildning för de ensamkommande flyktingbarnen. Polisen har även delat ut reflexer till de boende så att de syns om de är ute och promenerar i mörkret.
  • Insamlingen av kläder, spel m.m. var väldigt uppskattad och de ensamkommande flyktingbarnen har haft – och har – stor glädje av speciellt pusslen, spelen och mobiltelefonerna. Även kläderna har kommit till nytta: varje barn som lämnar Revinge får med sig ett litet klädpaket bestående av mössa, vantar, halsduk och vid behov jacka.
  • Olika förslag från Revingebor om att engagera de ensamkommande flyktingbarnen i sport och konstaktiviteter har inkommit via MSB till Malmö stad.

Personal från Malmö stad ansvarar fortsättningsvis för boendet. De ensamkommande flyktingbarnen är i åldrarna 15-18 år. Under sin vistelse i Revinge rör de sig fritt i området (spelar fotboll, promenerar m.m.). De äter också i MSB Revinges restaurang.

Boendet på Revinge är ett så kallat transitboende. Det betyder att barnen bara är här en kort tid i avvaktan på placering i annan kommun.

I nuläget vi vet inte hur länge MSB kommer att erbjuda boende till ensamkommande flyktingbarn men vi planerar för att det kommer att finnas fortsatt behov en bra bit in på 2016.

Om ni har frågor eller funderingar kring MSB Revinges förändrade verksamhet får ni gärna höra av er till Noomi Egan, kommunikatör, MSB Revinge: noomi.egan@msb.se /010-240 35 45.

Om ni vill läsa mer om Malmö stads arbete med ensamkommande flyktingbarn kan ni göra det här: http://malmo.se/Huvudnyheter/2015-09-10-Med-anledning-av-flyktingsituationen-i-Malmo.html

Med vänlig hälsning,

Lena Gartmark

Verksamhetschef

MSB Revinge

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin