Information till boende i Revinge om temporära tält med start v.48

MSBInformation till boende i Revinge om uppsättning av temporära tält på MSB Revinges fotbollsplan med start v.48

Det råder ett akut behov av tak över huvudet för flyktingar som anländer till Sverige. Förutom den begäran MSB fått från Migrationsverket att över en längre period stödja dem med asylboenden i form av tält, jobbar vi med att under en kortare period snabbt få till boendeplatser för att temporärt sätta upp ett tältboende i Revinge.

Dessa tält är alltså temporära och helt separata från det tillfälliga tältboende som sedan tidigare är planerat att uppföras och nu inväntar startbesked från Lunds kommun.

Personal har rekryterats och jobbar på plats med förberedelser och ska sedan sätta upp tälten. Första spadtaget tas troligen idag måndag den 23 november, men innan allt är i ordningsställt och att det går att använda tar det ytterligare någon vecka.

Vi kommer att kalla Revingeborna till ett nytt informationsmöte när förberedelserna kommit längre och uppförandet av tältboendet har startat upp. Vid detta möte kan ni titta på tälten samt ställa frågor i relation till uppförandet.

Om ni har frågor eller funderingar kring MSB Revinges förändrade verksamhet får ni gärna höra av er till Noomi Egan, kommunikatör, MSB Revinge: noomi.egan@msb.se /010-240 35 45.

Om ni vill läsa mer om MSB:s arbete med anledning av flyktingsituationen kan ni göra det här: https://www.msb.se/Insats–beredskap/Pagaende-handelser-och-insatser/Flyktingsituationen/

Vi vill också passa på att säga ett stort tack för ert engagemang i MSB:s och Malmö stads arbete med flyktingsituationen. Vi uppskattar det verkligen.

Med vänlig hälsning,

Lena Gartmark

Verksamhetschef

MSB Revinge

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin