Öppet hus på Revinge skola

Vår lilla familjära F-3-skolan i Revinge håller öppet hus 2 Oktober kl 14-18.

Alla är hjärtligt välkomna att träffa elever, personal och föräldrar och se hur den vackra skolan från 1898 fungerar idag. 

Revinge skola är en liten och intim skola med i dagsläget endast 38 elever i klass F-3. Vi upplever att detta ger en mycket lugn och trygg miljö för våra barn under deras första skolår. Det skapar goda förutsättningar att se och stödja alla barn efter deras egna behov. Barnen lär sig samarbete över åldersgränserna och att hjälpa och stötta varandra.

All skolmat lagas på plats, och innehåller 95% ekologiska produkter Skolan har tillgång till MSB’s stora idrottshall för gymnastik, och barnen får gå i simskola från klass ett.

Delar av skolan renoverades i samband med bygget av den intilliggande förskolan, som invigdes januari 2016. Numera är skolan sammanbyggd med förskolan, vilket gynnar ett mycket gott samarbete mellan skola och förskola, vilket skapar en nära kontakt syskon och åldersgrupper emellan.

Vi upplever engagemanget från lärarna som mycket stort, med en nära dialog mellan föräldrar och personal. De värnar om närheten till naturen och tar med den in i klassrummen. Flexibiliteten är hög och det finns en vilja och ett engagemnag att få alla att känna sig sedda och hörda.

Revinge skola

Se gärna skolans blogg på http://revinge.tumblr.com/

Kontaktuppgifter till skolan finns på https://www.lund.se/utbildning–forskola/

grundskola/grundskolornas-sidor/revingeskola/

Frågor? Kontakta gärna oss på byforeningen@revingeby.se / Facebook: Revingeby samt Revingekollen) Du kan också ringa en förälder och fråga om skolan;

Linn 0708-277945 eller Linda 070-46173 11

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin