Start


 

revingekyrkaRevingeby  är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Revinge socken i Skåne. Revingeby ligger vid det militära övningsområdet Revingehed precis vid gränsen till Eslövs kommun.

 

 

Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus, men även hyresrätter inom Lunds kommuns kommunala fastighetsbolag (LKF). I Revingeby finns även Revinge kyrka, Revinge skola  och Reveljens förskola. De största arbetsgivarna är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

 

Directory powered by Business Directory Plugin