Tillfälligt tältboende ställs i ordning på MSB i Revinge

MSB

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) etablerar nu ett tillfälligt tältboende för 375 personer på MSB:s verksamhetsställe i Revinge. Tältboendet tas endast i anspråk om behov uppstår.

Utifrån regeringsuppdraget från den 9 oktober tar MSB nu nästa steg tillsammans med Migrationsverket och etablerar ett tillfälligt tältboende på MSB:s verksamhetsställe i Revinge. Läget är ansträngt och det blir allt mer svårt att hitta boendeplatser till alla asylsökande som kommer till Sverige och söker skydd. De senaste sju dagarna har 9 319 personer sökt asyl i Sverige, var av 2 312 var ensamkommande asylsökande barn.

Om tältboendet
I det tillfälliga tältboendet finns det plats för 75 vinterbonade tält som värms upp med el. Tälten har också ett extra isolerande innertält. Tälten är 25 kvadratmeter.

I tälten finns sängplatser för fem till sex personer. I anslutning till tältboendet finns tillfälliga byggnader med toaletter och duschar. Mat fås i form av catering. Personal från både MSB och Migrationsverket kommer att finnas på denna plats dygnet runt. Tält av samma typ har tidigare använts under MSB:s internationella insatser.

Behovet styr om boendet tas i bruk
Tältboendet ska kunna tas i bruk tidigast den 24 oktober. Eftersom behovet styr kan Migrationsverket inte i dagsläget säga när de första asylsökande flyttar in.

Asylsökande kommer att bo i tältboendet mellan tre till sju dagar i avvaktan på att Migrationsverket kan erbjuda ett annat boende på någon av deras övriga anläggningar i landet.

Det finns ingen möjlighet för medier att filma eller fotgrafera området eftersom tältboendet inte är uppfört. MSB återkommer med en inbjudan till pressträff där vi får möjlighet att visa detaljer kring hur det tillfälliga tältboendet ser ut och svarar på frågor från media. Troligen blir det i mitten på nästa vecka.

https://www.msb.se/sv/Om-MSB/Nyheter-och-press/Nyheter/Nyheter-fran-MSB/Tillfalligt-taltboende-stalls-i-ordning-pa-MSB-i-Revinge/

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin