Välkommen till Revingeby

Revingeby är en tätort i Lunds kommun och kyrkby i Revinge socken i Skåne. Revingeby ligger vid det militära övningsområdet Revingehed precis vid gränsen till Eslövs kommun.

Bebyggelsen består i huvudsak av villor och radhus, men även hyresrätter inom Lunds kommuns kommunala fastighetsbolag (LKF). I Revingeby finns även Revinge kyrka, Revinge skola och Reveljens förskola. De största arbetsgivarna är Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

No comments yet.

Kommentera

Directory powered by Business Directory Plugin