Verksamheter

Listings tagged: föreningar

Byföreningen
Revingeby byförening anordnar midsommar- och valborgsfirande samt andra tillställningar och företräder byns intressen gentemot Lunds kommun och andra externa parter. Byföreningen ger ut Revingenytt, ett nyhetsblad till byns invånare.
Revingeby byförening anordnar midsommar- och valborgsfirande samt andra tillställningar och företräder byns intressen gentemot Lunds kommun och andra externa parter. Byföreningen ger ut Revingenytt, ett nyhetsblad till byns invånare.
Byföreningens historik
Anledningen till att byföreningen startades 18/11 1976 som “Föräldraföreningen i Revingeby” var att barnen i Revinge skulle ha omsorg här i byn och ingen annanstans. Det ansåg Lars Andersson som tog initiativ till bildandet. Föreningens ändamål var att tillvarata barnens i Revingebys intressen.
byforeningen@revingeby.se
Revinge idrottsförening
Revinge Idrottsförening grundades 1958 och har ca 130 medlemmar. Föreningens målsättning är att erbjuda varierande sysselsättning och träningsmöjligheter framför allt för barn och ungdomar men även för vuxna i Revingeby. Boende i byarna runt omkring är också välkomna.
Från att ha varit en klubb där man huvudsakligen spelade fotboll och handboll innefattar dagens verksamhet aktiviteter både inomhus i idrottshallen på MSB och utomhus i vår vackra natur runt Revingeby.
Aktiviteterna för barn och ungdomar är innebandy, badminton och barngympa.
För vuxna finns det styrkegympa och innebandy i mån av plats.

Årligen arrangerar föreningen ett motionslopp runt Krankesjön, Krankesjömilen, vilket drar många
deltagare.
I maj bjuds alla boende i Revinge att delta i brännbollsturnering på byns idrottsplats.

Mer information om våra aktiviteter och kontaktuppgifter till ledare och styrelse finns på vår hemsida
www.revingeif.se."
RIF
0702-109581
rif@revingeby.se
Revinge skytteförening
Refvinge Skytteförening startades år 1900 av förrådsförvaltaren H Andersson och bedriver för närvarande. följande aktiva verksamheter:

Gevär, K-pist,  Korthåll 22long , Luftgevär samt AK4 i samarbete med Hemvärnet.

Medlemsantalet är  ca 30 st. Verksamheten bedrivs på P7;s skjutbanor i Revinge, förutom luftgevärsskytte som bedrivs i Harlösa. K-pist skyttarna tillhör de mer aktiva i föreningen och deltager i ett stort antal tävlingar varje år.

Directory powered by Business Directory Plugin